mesina
31 شهریور 1401 - 10:13

دشمن برای تضعیف ارکان جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف دشمن از سناریوسازی تضعیف ارکان جمهوری اسلامی است، ولی موفق نخواهد شد. سردار پاسدار حمید خرم دل افزود: به همت خودگذشتگی ها و ایثارگری های رزمندگان دیروزی دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان امروزی این عرصه و همراهی ملت بوده که ایران اسلامی قدرتمند شکل گرفته و در برابر دسیسه ها و فتنه های دشمنان خارجی و داخلی آسیب ناپذیر است . او می گوید: به پاس این همه رشادت های دلسوزان بوده که دشمن در توطئه های مختلف خود  از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته خللی بر نظام اسلامی وارد کند و همواره شکست را متحمل شده است . سردار خرم دل از  وزارت اطلاعات ، سپاه و بسیج ، ارتش و نیروی انتظامی به عنوان ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و تصریح کرد : از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی دشمنان همواره به دنبال تخریب سپاه و دیگر ارکان قدرت بوده اند ولی هیچگاه موفق نبوده اند. وی  به سناریو سازی های اخیر علیه نیروی انتظامی  یاد کرد و اظهار داشت: تجربه های مختلفی بمنظور هجمه به نیروی های امنیتی طی چند دهه اخیر  پشت سرگذاشته شده و طی چند روز گذشته  نیز هم فیلم هایی کوتاه  از آتش زدن آمبولانس ها و حمله به نیروی‌های امنیتی را شاهد بودیم  که این گونه موارد جای هیچگونه توجیهی ندارد. سردار خرمدل با بیان اینکه هدف از جنگ در دفاع هشت ساله مقدس برای صیانت از ارزش های الهی و دینی بود اما جنگ های دیگر در نقاط دیگر دنیا عمدتا برای ارضای خواسته ها و قدرت طلبی ها بوده ، افزود:  در جنگ ما برای مکتب ، دین و ناموس مان دفاع کردیم و متجاوز نبودیم بلکه از سرزمین، کشور و انقلابمان دفاع جانانه کردیم. وی ادامه داد:  دشمن بداند که امروز قدرتمندتر از گذشته پای ارزشها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایستاده و جانفشانی خواهیم کرد . سردار پاسدار حمید خرم دل افزود: به همت خودگذشتگی ها و ایثارگری های رزمندگان دیروزی دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان امروزی این عرصه و همراهی ملت بوده که ایران اسلامی قدرتمند شکل گرفته و در برابر دسیسه ها و فتنه های دشمنان خارجی و داخلی آسیب ناپذیر است . او می گوید: به پاس این همه رشادت های دلسوزان بوده که دشمن در توطئه های مختلف خود  از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته خللی بر نظام اسلامی وارد کند و همواره شکست را متحمل شده است . سردار خرم دل از  وزارت اطلاعات ، سپاه و بسیج ، ارتش و نیروی انتظامی به عنوان ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و تصریح کرد : از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی دشمنان همواره به دنبال تخریب سپاه و دیگر ارکان قدرت بوده اند ولی هیچگاه موفق نبوده اند. وی  به سناریو سازی های اخیر علیه نیروی انتظامی  یاد کرد و اظهار داشت: تجربه های مختلفی بمنظور هجمه به نیروی های امنیتی طی چند دهه اخیر  پشت سرگذاشته شده و طی چند روز گذشته  نیز هم فیلم هایی کوتاه  از آتش زدن آمبولانس ها و حمله به نیروی‌های امنیتی را شاهد بودیم  که این گونه موارد جای هیچگونه توجیهی ندارد. سردار خرمدل با بیان اینکه هدف از جنگ در دفاع هشت ساله مقدس برای صیانت از ارزش های الهی و دینی بود اما جنگ های دیگر در نقاط دیگر دنیا عمدتا برای ارضای خواسته ها و قدرت طلبی ها بوده ، افزود:  در جنگ ما برای مکتب ، دین و ناموس مان دفاع کردیم و متجاوز نبودیم بلکه از سرزمین، کشور و انقلابمان دفاع جانانه کردیم. وی ادامه داد:  دشمن بداند که امروز قدرتمندتر از گذشته پای ارزشها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایستاده و جانفشانی خواهیم کرد . سردار پاسدار حمید خرم دل افزود: به همت خودگذشتگی ها و ایثارگری های رزمندگان دیروزی دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان امروزی این عرصه و همراهی ملت بوده که ایران اسلامی قدرتمند شکل گرفته و در برابر دسیسه ها و فتنه های دشمنان خارجی و داخلی آسیب ناپذیر است . دوران دفاع مقدساو می گوید: به پاس این همه رشادت های دلسوزان بوده که دشمن در توطئه های مختلف خود  از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته خللی بر نظام اسلامی وارد کند و همواره شکست را متحمل شده است . سردار خرم دل از  وزارت اطلاعات ، سپاه و بسیج ، ارتش و نیروی انتظامی به عنوان ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و تصریح کرد : از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی دشمنان همواره به دنبال تخریب سپاه و دیگر ارکان قدرت بوده اند ولی هیچگاه موفق نبوده اند. وی  به سناریو سازی های اخیر علیه نیروی انتظامی  یاد کرد و اظهار داشت: تجربه های مختلفی بمنظور هجمه به نیروی های امنیتی طی چند دهه اخیر  پشت سرگذاشته شده و طی چند روز گذشته  نیز هم فیلم هایی کوتاه  از آتش زدن آمبولانس ها و حمله به نیروی‌های امنیتی را شاهد بودیم  که این گونه موارد جای هیچگونه توجیهی ندارد. سردار خرمدل با بیان اینکه هدف از جنگ در دفاع هشت ساله مقدس برای صیانت از ارزش های الهی و دینی بود اما جنگ های دیگر در نقاط دیگر دنیا عمدتا برای ارضای خواسته ها و قدرت طلبی ها بوده ، افزود:  در جنگ ما برای مکتب ، دین و ناموس مان دفاع کردیم و متجاوز نبودیم بلکه از سرزمین، کشور و انقلابمان دفاع جانانه کردیم. وی ادامه داد:  دشمن بداند که امروز قدرتمندتر از گذشته پای ارزشها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایستاده و جانفشانی خواهیم کرد . باشگاه خبرنگاران جوانکهگیلویه و بویراحمدیاسوج
شناسه خبر: 751303