mesina
23 شهریور 1401 - 18:32

۳۶ کشور در اجلاسیه «مجاهدان غربت» دامغان حضور می یابند

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجلاسیه «مجاهدان غربت» به میزبانی دامغان برگزار می‌شود، گفت: ۳۶ کشور در این رویداد حضور خواهند داشت. احمد ریواده گفت: این رویداد مهم با حضور ۳۶ کشور در هفته دفاع مقدس و به میزبانی شهرستان دامغان برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه کمیته‌ای برای برپایی نمایشگاه معرفی استان سمنان با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این رویداد مهم بین‌المللی پیش بینی شده است، افزود: شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و معنوی و مذهبی استان، در برپایی این نمایشگاه مد نظر باشد. معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجلاسیه با موضوع تضاد گفتمان مقاومت و نظام سلطه جهانی با ۱۲ محور با حضور نخبگان ۳۶ کشور از دوم تا چهارم مهرماه در تهران و اختتامیه آن نیز در دامغان برگزار می‌شود، بیان کرد: مهمانانی از یمن، سوریه، نیجریه و عراق و… در این اجلاسیه حضور خواهند داشت. ریواده درباره ساماندهی زائران رضوی در استان سمنان نیز تاکید کرد: همان‌طور که در نشست‌های ستاد خدمات سفر نیز مصوب شده، همه امکانات استان بسیج هستند تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به زائران رضوی که از استان عبور می‌کنند، ارائه دهیم. احمد ریواده گفت: این رویداد مهم با حضور ۳۶ کشور در هفته دفاع مقدس و به میزبانی شهرستان دامغان برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه کمیته‌ای برای برپایی نمایشگاه معرفی استان سمنان با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این رویداد مهم بین‌المللی پیش بینی شده است، افزود: شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و معنوی و مذهبی استان، در برپایی این نمایشگاه مد نظر باشد. معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجلاسیه با موضوع تضاد گفتمان مقاومت و نظام سلطه جهانی با ۱۲ محور با حضور نخبگان ۳۶ کشور از دوم تا چهارم مهرماه در تهران و اختتامیه آن نیز در دامغان برگزار می‌شود، بیان کرد: مهمانانی از یمن، سوریه، نیجریه و عراق و… در این اجلاسیه حضور خواهند داشت. ریواده درباره ساماندهی زائران رضوی در استان سمنان نیز تاکید کرد: همان‌طور که در نشست‌های ستاد خدمات سفر نیز مصوب شده، همه امکانات استان بسیج هستند تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به زائران رضوی که از استان عبور می‌کنند، ارائه دهیم. احمد ریواده گفت: این رویداد مهم با حضور ۳۶ کشور در هفته دفاع مقدس و به میزبانی شهرستان دامغان برگزار می‌شود. ریوادهوی با بیان اینکه کمیته‌ای برای برپایی نمایشگاه معرفی استان سمنان با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این رویداد مهم بین‌المللی پیش بینی شده است، افزود: شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و معنوی و مذهبی استان، در برپایی این نمایشگاه مد نظر باشد. معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجلاسیه با موضوع تضاد گفتمان مقاومت و نظام سلطه جهانی با ۱۲ محور با حضور نخبگان ۳۶ کشور از دوم تا چهارم مهرماه در تهران و اختتامیه آن نیز در دامغان برگزار می‌شود، بیان کرد: مهمانانی از یمن، سوریه، نیجریه و عراق و… در این اجلاسیه حضور خواهند داشت. ریواده درباره ساماندهی زائران رضوی در استان سمنان نیز تاکید کرد: همان‌طور که در نشست‌های ستاد خدمات سفر نیز مصوب شده، همه امکانات استان بسیج هستند تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به زائران رضوی که از استان عبور می‌کنند، ارائه دهیم. ریوادهباشگاه خبرنگاران جوانسمنانسمنان
شناسه خبر: 731872