روش اجرای ملات پليمری
الف- نحوه اختلاط با رزين:
هر کيسه 20 کيلوگرمی ملات خشک با 5 ليتر رزين پليمری مخلوط شود تا بصورت يکنواخت و همگن شود.

ب- نحوه اختلاط با آب:
جهت اجرای پاششی پس از افزودن رزين، آب به اندازه اي مخلوط مي­گردد تا ملات بصورت دوغاب در آيد. بصورت معمول هر کيسه ملات پليمری  با 5 الی 7 ليتر آب مخلوط شود.

به عبارت ساده تر:
هر 4 کيسه ملات خشک + 20 ليتر رزين + 20 الی 30 ليتر آب

ج - مراحل اجرا:
ج-1: خشك شدن سيمان آستر (سيمان خاكستري) با زير سازي مناسب و دقت كافي و رعايت اينكه آستر كاملاً تراز و بدون موج باشد .
ج-2: اجراي نرمه سفيديا خاكستري برروي آستر.
ج-3: اجراي سيمان پاششي توسط دستگاه پاششي دستي يا برقي (در اصطلاح عاميانه بصورت تگري)
توجه: در صورت اجرای آستر با ماسه ريز (سايز 0 تا 6) و ايجاد سطح صاف با پرداخت آستر مي توان ملات را بدون نياز به نرمه کشی اجرا کرد.
 
د- پوشش دهی ملات پليمری
هر کيسه ملات پليمری بين 12 تا 15 متر نما را پوشش می دهد.
در صورت نياز به ايجاد ضخامت بيشتر در نما، بايستی پاشش طی چند مرحله و با فاصله زمانی بنحوی که لايه قبل کمی خشک شود صورت پذيرد.
زمان گيرش اوليه ملات چند ساعت می باشد و پس از چند روز با توجه به شرايط جوی به مقاومت لازم می رسد (مقاومت نهايی پس از چند هفته تامين خواهد شد)

نكته های اجرايی جهت اجرای كف پوش
سيمان رنگی مسينا بصورت بتن ريزی در جا، قالب بندي و با قطعات پيش ساخته در كفپوش پياده روها، پارك ها، منازل، ويلاها، پاركينگ‌، استخرها و بطور كلي براي محوطه سازی يا به عنوان كفپوش داخلی و خارجی  ساختمانها بكار مي رود. در عمل ابتدا سطح كار زيرسازي شده (بتن ريزی با ضخامت مناسب با توجه به كاربری پروژه) و سپس سيمان رنگي با ضخامت 5/1 تا 5/3 سانتيمتر اجرا می شود. جهت زيبايي كار می توان از سنگريزه های رنگی نيز استفاده نمود و سطح نهايي را بوسيله ساب پرداخت كرد.
سيمان رنگي مسينا مشابه ساير سيمان ها بايستي با طرح اختلاط مناسبی اجرا شود تا مقاومت مورد نظر تامين شود. استفاده از مصالح مرغوب، بويژه در مورد پودرسنگ توصيه می شود همچنين استفاده از آب مناسب در بتن همواره بايد مورد توجه قرار گيرد (به طور كلی آبی برای ساخت بتن مناسب است كه قابل شرب باشد ) آب نامناسب می تواند سبب بروز شوره و كاهش مقاومت بتن گردد.
 
Powered By : NetDeveloper